Ei bok for alle barnehagar og skular Marit og Ola Stemshaug  De
særleg skuleplass. Så fekk ein sentralskular med store skuleplassar, og denne leiken kom vekk. I boka får ein vete reglane for den no halvgløymde leiken.
Boka har også eit kapittel om leikety under 2. verdskrigen. Det er jamvel eit kapittel om leiker i samiske område.
Det er mykje informasjon frå Møre og Romsdal. Ein kan her berre nemne at eitt av bileta viser ungar ved Sæbø-nausta i Måndalen som leikar seg med seglbåtar kring 1930.
Boka har lett og korrekt nynorsk språkføring. Alle lesarar vil finne noko dei ikkje visste frå før.
Desember 2009
                Kåre Magne Holsbøvåg
hovud25.gif
#