hovud25.gif
Vintermolde bearb 72.jpg
 Molde Mållag
Styremøte 	i Molde Mållag torsdag  	16. januar kl. 19.00 	i Mol
God jul-kopi 2.png
Rasmus Rasmussen og notabilitetar kopi.jpg
Rasmus Rasmussen æra
I høve eithudreårsjubileet til Det Norske Teatret vart Rasmus Rasmussen (1862–1932) heidra med ein enkel seremoni ved bysta i Alexandraparken i Molde. Rasmussen var fødd i Molde og var første teatersjefen ved Det Norske Teatret. Ved sidan av å vere teatersjef i tida 1912–15 var han også skodespelar og instruktør ved teatret.
Ola Gjendem frå Molde Bymuseum heldt minnetale og Øystein Eik la ned blomar. Biletet viser nokre sentrale personar ved seremonien samla ved bysta. Frå venstre ser vi Øystein Eik frå Teatrets venner, Bjørn Rasmussen som representerte familien, teatersjef Thomas Bjørnager og Marianne Myrbostad frå Teatret vårt, Einar Langset frå Molde Mållag og lyrikaren Øystein Hauge frå Norsk Forfattarsentrum.
Gaave fodeavdelinga Anne Hungnes
Gaave biblioteket sjukehuset Langset.jpg
Nynorsk barnelitteratur til sjukehuset
11. desember var Einar Langset (heilt til venstre) og Anne Hungnes på Molde Sjukehus med julegåver frå Molde Mållag. Trond Are Johnsen frå sjukehusbiblioteket tok imot eit årsabonnement på Norsk Barneblad og avdelingsleiar Rigmor Berge Sviggum fekk songboka «Smålåten – syng og sull for barnet» til fødeavdelinga.
Styret Molde Maallag 20131205 bearb.jpg
Styret i Molde Mållag
Fram til årsmøtet 13. mars 2013 har Molde Mållag dette styret (frå v.): Kåre Magne Holsbøvåg, skrivar, Nils Morsund, kasserar, Annhild Merete Lorentzen, nestleiar, Einar Langset, leiar, Anne Hungnes, styremedlem.
 Molde Mållag
Spor etter Ivar Aasen i Romsdal
Kåre Magne Holsbøvåg har kartlagd
Ivar Aasen sine reiser i Romsdal.  
Nynorskstafetten Molde.jpg
I 2013 er det 200 år sidan Ivar Aasen vart fødd. Dette vert feira med eit språkår og ein nynorskstafett der Noregs Mållag køyrde i fotspora til Ivar Aasen. Etter 143 stopp vart stafetten avslutta 19. oktober i Bygland på Agder. 25. februar var stafetten i Molde. Biletet vise varaordførar Frøydis Austigard med stafettpinnen. Ho står mellom leiar i Molde Mållag og Ingar Arnøy, skulemålsskrivar i Noregs Mållag.
Nynorskstafetten i Molde
Helge Sandoy etc.png
Årsmøtet i Noregs Mållag var i 2013 lagt til Hotell Ivar Aasen i Ørsta – slik det høver seg i jubileumsåret.
Frå Molde Mållag møtte Anne Hugnes og Nils Morsund.
Ivar Aasen.jpg
«Merkelege
skapningar før og no»

Soger frå den romsdalske forteljartradisjonen tilrettelagt for høgtlesing for born av Kåre Magne Holsbøvåg  [last ned]
Kaare Magne Holsbovaag.jpg
 Molde Mållag
Arkiv: Molde Mållag i media  Lesarinnlegg om nynorsk og målbruk
Wikipedia 3.png
Kulturtur 2 til side 10.jpg
Allkunne.png
Stemshaug 54642 til heim.jpg
Pirion frilagd.png
Pirionkurs Kva skal til for å skape ein kulturbarnehage? Kva sl
pirion_fjollefugl.gif
Fjell og bjerk.jpg
Pirion.png
Pirion er ei kulturavis særleg tilrettelagd for det pedagogiske personalet i barnehagen og småskulen.
Utgivar er Stiftinga Pirion som er stifta av Landssamanslutninga av nynorskkommunar og Noregs Mållag. Bladet får støtte frå Norsk Kulturråd.
Tre barnehagar på Skål i Molde kommune har tilgang til nynorsk i barnehagen:
Solemdal barnehage, Vågsetra barnehage og Åsleet barnehage.
Ivar Aasen-tunet.png
Tunekatten Lurivar.png
Molde Mållag. Leiar: Einar Langset, Nils Hertzbergs veg 4, 6413 Molde, telefon 71 21 82 68,
e-post eli.as@online.no
Nettstaden er oppdatert 18. desember 2013
1
#
Oppslagstavla til
Molde Mållag
Her finn du nytt og gamalt av
interesse for målvener i Molde.
Oversyn over arrangement
Marit og Ola Stemshaug  Dette leika vi med – Norske leiker frå
På tur med Molde Mållag
Nynorsk kulturhistorie
 Molde Mållag
Nynorskstafetten i Molde
 
Som dikt til vinteren  har Molde Mållag vald  På Varden ein vin